SAMSUN, TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI

SAMSUN, TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI
Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin vizyon ve misyonunu daha ileri noktalara taşımak için gece-gündüz demeden çalışmalarını ekip ruhuna uygun bir şekilde sürdürürken, ulaşımdan eğitime, turizmden tarıma kadar birçok konuda Haber Expres’e açıklamalarda bul

Cumhuriyetle Samsun’un hızlı ve sürekli bir büyüme ivmesine kavuştuğunu kaydeden Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Samsun’un Çok açık bir şekilde bölgesinin her açıdan belirleyici, yönlendirici merkez kenti olduğunu belirten Vali Aksoy, “Bu açıdan baktığınız zaman Samsun, sadece kendi büyüklüğüyle değil, bölgesini ve çevresini etkileyen, yönlendiren ve belirleyen bir kent konumuyla da bugün açık ara karşımızdadır.” dedi. Şehrin, her şeyden önce nüfus yapısına bakıldığında bir çekim merkezi olduğuna değinerek, “1 milyon 261 bin 810 nüfusumuzla Karadeniz’in en büyük şehriyiz” diyen Aksoy, Türkiye’nin kara-deniz-hava ve demiryolu ulaşımına sahip sayılı kentlerinden biri olunduğunu vurguladı. Aksoy, “Sahip olduğu alternatifli ulaşım altyapısı ile Anadolu’nun Karadeniz Bölgesi üzerinden dünyaya açılan kapısıyız” diye konuştu. Samsun’un, 4 ulaşım alt yapısının buluştuğu stratejik konumu, tarihsel birikimi, tarım ve sanayi potansiyeli, uluslararası ilişkiler ağına yakınlığı, enerji koridorları girişi ve üzerinde olması, insan zenginliği, ara eleman, eğitilmiş eleman ve hizmetler sektöründeki sağlık, turizm ve diğer bütün alanlardaki zenginliğiyle tartışmasız Türkiye’nin bu noktadaki belirleyici kentlerinden birisi olduğunun altını çizen Aksoy, şunları söyledi: “İlimiz, Devlet Planlama Teşkilatı ile işbirliği yaparak İl Gelişim Strateji Planını kamu, yerel, sivil ve özel kesimlerin katkıları ile Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını esas alarak yapan ve uygulamaya başlayarak kalkınma sürecini yerel dinamikleri ile planlayan bir kenttir. Bizim ‘Güneşin Doğduğu Şehir’ anlayışı ile amacımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılında yani 2023’de Samsun’un Türkiye’nin ilk on kenti arasındaki yerini belirginleştirmek ve pekiştirmektir. Bu kapsamda hedeflerini koyan, inanan, bütünleşen ve güçlerini birleştiren Samsun iyi bir sinerji yakalamıştır. Gelişimi kurgulama ve uygulama uyumunu özel, kamu, sivil ve yerel işbirliği ile sağlamıştır. Bu uyum ve üretim çabası çok sayıda projenin hayata geçirilmesini sağlamıştır. Bu nedenle ilimizin ihtiyaç, sorun ve hedefleriyle ilgili yani yerel ihtiyaçtan doğan, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeleri önemsedik. Planlara uygun olarak kurduğumuz kurumsal yapıların öncülüğünde ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla projeler geliştirdik.”

2019 EGİTİM VİZYONU’ PROJESİ TÜRKİYE’YE MODEL OLACAK

Öncelikle eğitimi çok önemsediklerini, eğitimin her kademesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirerek, gelişen ve değişen şartlara göre çalışmaları sürdürdüklerini açıklayan Vali Aksoy, “Önemli bir projemiz olan 1919 yılının yüzüncü yılında, yani 2019 yılında Samsun’un eğitim vizyonunu masaya yatırdık. 2010 yılında başlatılmış olan ‘Samsun'un 2019 Eğitim Vizyonu Projesi’nde önemli bir aşamaya geldik. Eğitim Vizyonu Projemiz Samsun’un önemli bir projesi ve Türkiye’ye de model olabilecek bir projedir. Samsun’da 1.149 okulda 10.127 derslik mevcut olup, 249.512 öğrenci ve 16.572 öğretmen ile eğitim öğretim sürdürülmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 25’tir.” diye konuştu.

ENGELLİLER KAYIT ALTINA ALINIYOR

Samsun’un, sağlık sektörünün kamu ve özel yatırımlarla zenginleştiği, tıbbi alet üretiminde ülke genelinde merkez konumuna gelmiş ve ilaç üretiminde önemli potansiyeli olan bir il olduğunu vurgulayan Aksıy, şöyle devam etti:

“Sağlık Kenti Samsun' kavramı içerisinde kendisini bu alanda geliştirmeye çalışan bir kenttir. Samsun kamunun, üniversitemizin ve Sağlık Bakanlığımızın, özel sektörün burada yapmış olduğu sağlık yatırımlarıyla baktığımız zaman ülkemizin diğer illerinden çok ileri bir safhadadır. Medikal el aletleri üretiminde de Samsun bir kümelenme merkezidir. Samsun 'Sağlık Kenti Samsun' olma yolunda ciddi bir şekilde ilerlemektedir. Coğrafi konumunun yanı sıra, sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, sağlık hizmetlerini, gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sunabiliyor olması ve kamu sağlık hizmetlerinin yanı sıra özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yapması, sağlık hizmetleri açısından önemli avantajlarımızdır. Medikal el aletleri üzerine kümelenme faaliyetli adına önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Mediküm Derneği ve Sağlık Kenti Samsun Derneği, medikal sektör olmak üzere önemli çalışmalar yapılmaktadır. Diğer sektörlerde de belirli bir kümelenme yapılması adına çalışmalar yürütülmektedir. Sağlık alanında diğer bir çalışmamız da, Valiliğimiz koordinesinde yürüttüğümüz ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’dir. Bu projedeki temel amacımız kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı riskli olan hastalık meme kanseridir. Ayrıca bu proje ile, ilimizde kadın sağlığı ve meme kanseri konusundaki farkındalığı artırmak, kadınları tarama programlarına yönlendirmek amaçlanmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz gibi birçok kurum ve kuruluşumuzun iş birliği içerisinde ama ağırlıklı olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde yürüttüğümüz ‘Engelli Veri Tabanı Projemiz sağlık alanındaki bir diğer önemli projemizdir. Bu çalışmada sonlanmak üzere olup, yaklaşık bir yıldır üzerinde çalışıyoruz. Buradaki amacımız Samsun genelindeki engellileri tek bir ortamda toplamaktır. Kayıt dışı olan herhangi bir engelli vatandaşımız varsa bunları da kayıt altına alarak, devletin tanıdığı bir takım imkânları da onlara sunmaktır. En önemlisi de tespit ettiğimiz engelli gençlerimizden eğitilebilir ve öğretilebilir olanları varsa, bunların üzerinde durmak ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmaktır. Samsun’da hastane ve sağlık merkezleri sayısı 214 olup, hekim başına düşen nüfus 502, uzman hekim başına düşen nüfus 918, pratisyen hekim başına düşen nüfus ise 2.029’dur. İlimizde ayrıca 361 Aile Hekimi ile sağlık hizmeti sunulmaktadır. Sağlık kuruluşlarının yatak sayısı 4 bin 74’tür.”

‘YAKIN GELECEKTE KUZEYİN TURİZM MERKEZİ OLMAYA ADAYIZ’

Karadeniz Bölgesinin konumu itibariyle en önemli illerinden biri olan Samsun kültürel ve turizm yönünden de çok önemli bir yere sahip. Samsun termal turizm kaynaklarıyla, kış sporları merkezi olan Akdağ ile, Kuş Cenneti ile, ilan edilmiş turizm alan ve merkezleriyle, avlak sahalarıyla bir çok turizm çeşidini içinde barındırabilen bir kent. Vali Aksoy turizm konusunda şu açıklamaları yaptı: “Mavi ve yeşilin kucaklaştığı, kentin sahil ve denizle yaklaşık kırk kilometre boyunca uzandığı ve her yerinden denize girilebildiği, sosyal altyapısı, üniversitesi, düzenleme alanları ve tarihe tanıklık etmiş Bandırma Vapuru ve Gazi Müzesi gibi kültür varlıkları, Karadeniz’in tek kayak ve kış turizmi merkezi iddiasını taşıyan Ladik Akdağ tesisleri, Havza Termal Turizm Merkezi, Bafra Kuş Cenneti gibi turizm altyapısına sahip potansiyelleriyle yakın gelecekte kuzeyin turizm merkezi olmaya adaydır. Samsun; denizi, ormanları, yaylaları ile bir doğa cennetidir. Karadeniz ile kıyı uzunluğu yaklaşık 213 km.yi bulan ilimizde kesintili de olsa doğuda Terme'den, batıda Yakakent'e kadar uzanan sahil şeridinde geniş doğal plaj alanları yer almaktadır. Sahil yolu boyunca kamp yerleri, yeme ve içme tesisleri ve çeşitli büyüklükte konaklama tesisleri bulunmaktadır. Buradan hareketle turizm Samsun için önemli bir sektördür. Samsun’un turizmden daha fazla pay alması gerekmektedir. Bu amaçla Samsun ilinde sürdürülebilir ve bütünleşik bir turizm yaklaşımı geliştirmek ve Samsun’u turizm sektöründe marka yapmak amacıyla Turizm Master Planını da hazırladık. Ayrıca Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile entegrasyonunu sağlamak adına master planımızı bu doğrultuda hazırladık. Ayrıca Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) 22 Aralık 2012 tarih ve 28505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği’nin görevi: Turizm Merkezi ilan edilen bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamaktır. Çalışmalarımız bu kapsamda devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde de Samsun'un artık kültür, sanat ve turizm şehri olma yolunda ilerlediğini göreceğiz.”

‘ÇARŞAMBA VE BAFRA OVALARI TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM ALANLARI’ Diğer taraftan Samsun gerçekten tarımsal potansiyel olarak baktığımızda, çok önemli değerlere sahip. Samsun, Türkiye’nin en büyük akarsularından Yeşilırmak ve Kızılırmak’ın can kattığı, Çarşamba ve Bafra Ovaları’nın verimli topraklarıyla Türkiye’nin önde gelen önemli tarım bölgelerinden.

Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verileri doğrultusunda İzmir ile birlikte Samsun’un 2007 yılı Ekolojik Tarım Öncü İli ilan edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Tarım alanında ulusal ölçekte çalışmalarımız devam etmektedir. Samsun ili Çarşamba ve Bafra gibi iki önemli ovanın arasına kurulmuş önemli bir tarım şehridir. Bafra ve Çarşamba Ovasında toplam 133.000 hektarlık alanın önemli kısmı 1. Sınıf ve sulanabilen arazi varlığıdır. Organik tarım uygulamalarında Türkiye’de 2007 yılında öncü il kabul edilen İlimiz, bu konumunu pekiştirmek amacıyla Valiliğimiz öncülüğünde; Üniversite, Tarım Bakanlığı, STK’lar, üretici birlikleri, çiftçiler ve özel şirketlerin katılımıyla Samsun Ekolojik Yaşam Planlama Koordinasyon Kurulu oluşturmuştur. Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinde Devlet Su İşlerinin sulama projeleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı tamamlandı. Bir kısmı da tamamlanmak üzeredir. Birkaç yıl içerisinde hepsi tamamlanmış olacaktır. Bu kapsamda ilimizin tarımsal potansiyelini belirlemek ve problemlerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymak, bunlara çözüm önerileri getirmek ve doğru bir planlama yapabilmek için, geçmiş yıllarda yapılmış olan çalışmalar temel alınarak günümüz ihtiyaç ve gerekliliğine uygun şekilde Samsun tarımının 2023 vizyonunu oluşturmak amacıyla ‘Tarım Master Planı’ çalışması hazırlanmıştır.” Vali Aksoy, lojistik köy inşaatı, ticari yapı ve spor konularında ise Samsun’un adına yakışır çalışmaların devam ettiğine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü;

‘LOJİSTİK KÖY’ İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR’

“Samsun, Karadeniz’in ve Karadeniz’e kıyı ülkelerin kıyıyla bağlantısında bir lojistik transfer ve ithalat-ihracat merkezi olmayı hedeflemektedir. Samsun ili için sürdürülebilir kalkınmanın lojistik sektöründe planlı bir şekilde sağlanması amacıyla TR83 Lojistik Master Planı hazırlanmıştır. Bu plan ile Samsun ilinin uzun dönem lojistik stratejileri ve kısa dönem eylem planı hazır hale getirilmiştir. Bir sonraki aşamada Lojistik Master Plan’da belirtilen öncelikler doğrultusunda, Samsun İl Özel İdaresi tarafından, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programına sunulan ‘Samsun İhtisas Lojistik Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Çalışması’ başlıklı bir proje uygulanmıştır. Fizibilite çalışmalarında, TR83 bölgesinde üretim merkezi haline gelmiş olan diğer şehirler arasındaki lojistik bağlantının en rasyonel alt yapı ve yöntemlerle işlenecek şekilde Samsun’un geliştirilmesi ve planlanan lojistik altyapısının, şehrin yerleşim, çevre ve trafiği için en rasyonel biçimde düzenlenmesi durumları göz önüne alınmıştır. Bu proje ile Lojistik Köy Fizibilite çalışmaları 15.03.2012 tarihinde tamamlanmıştır. Proje Yazım, Hazırlık, Bürokratik İş ve İşlemlerin tek elden takibi ile Müzakere süreçlerini yürüten Samsun İl Özel İdaresi Ar-Ge Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılan müzakere sürecinde, proje bütçesini yaklaşık 45.000.000 Avroya ulaştırarak tamamlama noktasına getirmiştir. 16 Eylül 2013 tarihinde Samsun Lojistik Köy Projesi Avrupa Birliği Komisyonundan idari uygunluğu almıştır. Teknik uygunluğun alınmasına yönelik imalata esas mimarlık ve mühendislik projeleri ile ihale dosyaları hazırlık aşamaları geçilerek tamamlanma noktasına gelmiştir. İhaleler için ön ilanlar Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Sitesinde yayınlanmıştır. Lojistik köy inşaatı devam etmekte olup, bu proje sadece Samsun’un değil, Türkiye’nin hatta dünyanın önemli lojistik köylerinden biri olacağına inandığımız bir çalışmadır.

‘SAMSUN KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ÖNEMLİ BİR TİCARİ YAPIYA SAHİPTİR’

İlk adım şehri Samsun, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük metropol şehridir. Nüfus yoğunluğu sebebiyle şehrin ticari ve sınai potansiyeli son derece canlıdır. Samsun’un yerleşim ve üretim alanları açısından, yatırım noktasında diğer illere göre nispeten daha tercih edilebilir konumdadır. Ayrıca stratejik konumunun sağlamış olduğu getirilerle bölgedeki diğer illere göre daha avantajlı bir durumda bulunmaktadır. Karadeniz havzasına açılan ilk deniz kapısı ve İç Anadolu’ya açılan ilk kara kapısı olması özelliğiyle, bölgenin ticari yapısında önemli bir yere sahiptir. İlimizde üçü tamamlanmış ve üretime başlamış, İkisi yapım aşamasında toplam 5 Organize Sanayi Bölgemiz vardır. 16 adet Küçük Sanayi Sitesi üretimdedir. Samsun’da oldukça yoğun olan küçük sanayi siteleri hem il ekonomisine yüksek katma değer yaratmakta, hem de istihdam sağlamaktadır İstihdam boyutunun yanı sıra küçük ve orta ölçekli firmalar içinde altyapı oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra çıraklık okulları ile nitelikli ara eleman yetişmesini sağlayan eğitim ve üretim merkezleridir.

‘GEMİ İNŞA SANAYİ BÖLGESİ HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR’

2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefleri olan Türkiye'nin bu hedefe ulaşmasında en önemli unsurun gelişmiş limanlar ve alt yapısı tamamlanmış diğer lojistik hizmetlerin eksiksiz sunulmasıdır. Dolayısıyla bölgeye ve limana yapılan yatırımlar Samsun ili ve diğer illere önemli katkı sağlayacaktır. Amacımız Samsun ilini önemli bir lojistik merkezi yapmaktır. Gemi İnşa Sanayi Bölgesi Samsun Merkez ve Terme’de hayata geçmiş ve diğer yatırımcılara sunulmuştur. Samsun Limanı’nın özelleştirilmesi Samsun’a artı değerler getirmiştir. Limanı alan yatırımcı buraya 35 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştır. Bu gelişmenin yük trafiğinin büyük oranda artmasına katkısı olmuştur. Şu anda geçtiğimiz yıla oranla yük trafiğinde %35’lik bir artış vardır. Hava Kargo Üniteli Uluslararası Havalimanımız, 5.000 m2 kapalı ve 5.000 m2 açık alanda 6 adet 1800 m3’lük soğuk hava deposu, 12 bin m2 terminal binası ve 2.000.000 kişi/yıl yolcu kapasitesine sahiptir. Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Sistemi havalimanı sınırları içerisinde konuşlanmıştır.

‘SAMSUN BİR ÇOK ULUSAL VE ULUSLARARASI SPOR MÜSABAKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR’ Samsun, kendisine önemli misyonlar ön görmüştür. Bunlar, Tarım Kenti Samsun, Turizm Kenti Samsun, Lojistik Merkezi Samsun, Sağlık Kenti Samsun ve bugün artık Spor Kenti Samsun diyebiliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay KILIÇ’ın talimatları doğrultusunda, önemli bir spor potansiyeli olan ilimizin spor alt yapısı hızlı bir şekilde yenilenmektedir. Son yıllarda Samsun’a çok önemli spor yatırımları yapılmaktadır. Stadyum, olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu ve spor salonları ile gerçekten Samsun ilçeleri ile birlikte spor alt yapısında çok önemli bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Tamamlanan yatırımlarla birlikte Samsun, bir çok ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır. Tamamlanacak olan diğer yatırımlarla da yapmaya devam edecektir. Geçmişten aldığımız enerji ve birikimlerle bu günü en doğru ve gerçekçi yaklaşımlarla anlayıp kavramakta ve sahip olduklarımıza yeni imkânlar da ekleyerek yakın ve uzun geleceği bu birikimlere göre kurgulamaktayız. Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlattığı ve kurtuluşun ilk adımlarını attığı şehir olma gurur ve sorumluluğuyla ülkemizin kalkınma hamlelerinde öncü bir kent olma görev ve heyecanını yaşamakta ve bu yolda yoğun bir gayretle çalışmaktayız.”

972951_10204064530798786_1092507414_n.jpg10364601_10204064530718784_1588568474_n.jpg10370785_10204064530638782_629606785_n.jpg10409883_10204064530758785_1698388280_n.jpg10379074_10204064545679158_517374626_n.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Önceki ve Sonraki Haberler
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Çarşamba Haber