ADEM YAVUZ

ADEM YAVUZ

RAMAZAN AYI VE GETİRDİKLERİ

RAMAZAN AYI VE GETİRDİKLERİ

Bütün dünyayı kuşatan  Covit 19 salgını ve etkileri sürerken diğer yanda Ramazan ayına kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan ayı, kalplerin dirildiği, gönüllerin coştuğu, nefislerin kırıldığı, insani ve dini değerlerin arttığı bir aydır. Ramazan; Yüce Allah’ın sevgisiyle dolup taşacağımız, oruç, iftar, sahur, teravih, dua, secde ve mukabelelerle manevi âlemlere koşacağımız, daha iyi bir kul olma yarışına gireceğimiz, ibadetlerimizi zirveye taşıyacağımız mübarek bir aydır. Doğru yola ve ilahi nura, ilme, medeniyete ve saadete ulaştıran Kur’an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başlamıştır. Bu sebeple bu aya “Kur’an ayı” da denilmektedir. Yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Ramazan ayı öyle bir aydır ki, insanlara doğru yolu gösteren, Hak ile batılı ayıran Kur’an-ı Kerim, o ayda indirilmiştir. Sizden her kim bu ayı idrak ederse oruç tutsun” (Bakara, 2/185).

Ramazan ayı, hayır ve bereket ayıdır. Dua İltica ve niyaz ayıdır. Sabır Şükür ve zikir  ayıdır. Günahlardan temizlenme, cehennem ateşinden kurtulma ayıdır. Peygamberimiz (sav) bu aydan söz ederken: “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluştur” (et-Terğib ve’t Terhib. c.2, s.95) buyurmuştur. Ramazan; ilahi emirlerin ışığı altında nefsimizi hesaba çekeceğimiz, zihinlerimizi ve bedenlerimizi kötülüklerden kurtarmaya çalışacağımız mübarek bir aydır. Ramazan ayı baştan son hayırdır. Hayrın karşılığı ise cennettir.

Ubade b. Samit (ra), Ramazan ayının yaklaştığı bir günde Resulullah (sav) Efendimizin şöyle burduğunu rivayet etmektedir. “Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar, bundan dolayı size rahmet indirir, hataları yok eder, o ayda duaları kabul eder. Allah Teâlâ sizin Ramazan ayındaki ibadet ve hayır konusunda birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teâlâ’ya kulluk yaparak kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah’ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.” (Heysemi, M.Zevahid, III, 344.)

Ramazan ayının fazileti ile ilgili şu Hadis-i Şerif her şeyi özetlemektedir. Sahabeden Selami el- Farisi (ra) şöyle anlatıyor             Allah’ın elçisi Şaban ayının son günü bize bir konuşma yaptı ve buyurdu: “ Ey İnsanlar! Bereketli ve büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüştür. Bu öyle bir aydır ki, onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. O öyle bir aydır ki, Allah o ayda oruç tutmayı farz kılmış, gecelerini de nafile ibadet   (teravih namazı) ile geçirmeyi teşvik etmiştir.  Kim Ramazan ayında hayır işlerse, Ramazan ayı dışında farz bir ibadeti yapan kimse gibi sevap kazanır. Kim Ramazan ayında bir farzı eda ederse, Ramazan ayı dışında yetmiş farzı eda eden kimse gibi sevap kazanır. Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı (karşılığı) ise cennettir. Ramazan yardım etme ve ihsanda bulunma ayıdır. Bu ayda mü’minin rızkı artar. Kim bu ayda oruç tutan bir mü’mine  iftar yemeği verirse bu, günahlarının bağışlanması ve cehennem ateşinden azat olmasına vesile olur. İftar yemeği verdiği kimsenin oruç ile kazandığı kadar sevap kazanır, oruç tutanın sevabında da eksilme olmaz.” buyurdu.

Dini hayatımızda önemli bir yeri olan Ramazan ayını, diğer aylardan ayıran ve daha faziletli ve üstün kılan bir takım özellikleri ve manevi güzellikleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

1- Kerim kitabımız Kur’an bu ayda indirilmiştir. “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik”. (Kadir suresi 97/1)

2-Alemlere rahmet olarak gönderilen, yaratılmışların en şereflisi, peygamberlerin sonuncusu olan  Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’ e peygamberlik görevi bu mübarek ayda verilmiştir.

3-Bin aydan hayırlı olan “Kadir gecesi” bu ayında yer almaktadır. “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir suresi 97/2)

4-İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen oruç, bu ayda tutulmaktadır. “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa, Allah o kimsenin geçmiş günahlarını bağışlar”( Buhari, İman, 28).

5-Ramazan ayında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Peygamberimiz bunu şöyle bildirmektedir. “Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur.”

Yani kısaca Ramazan ayı, hac ibadeti hariç İslam’ın beş erkânından dördünü eda ettiğimiz ve ibadetlerle süslediğimiz müstesna bir zaman dilimidir. Resul-i Ekrem Efendimiz’in (sav) şu hadisi, bu mübarek ayın ulviyetini ve kutsiyetini en güzel bir şekilde ifade itmektedir. “Ümmetim Ramazan’ın faziletini tam olarak bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi.” (İbn Hüzeyme, Sahih’i ve  Beyhaki)

Ramazanda bir ay oruç tutmak, kişiye olduğu kadar, topluma da çok yönlü faydalar verir. Huzur ve karşılıklı güvenin tesisini sağlar. Kişi sabır ve sebatla açlığa karşı tahammülü; fakirlerin halini düşünmeyi; hoşgörülü olmayı ve nice güzel hasletleri kazanma imkânına Ramazan ve oruçla sahip olur.         

Şehr-i Ramazanın hanelerimize bolluk ve bereket, aile efradımıza sıhhat ve afiyet, hastalarımıza şifa, beldelerimize huzur ve sükunet  ülkemizin ve dünyanın bu salgından kurtuluşuna vesile  olması niyazı ile Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek olsun.

Önceki ve Sonraki Yazılar
ADEM YAVUZ Arşivi