T.C. SAMSUN 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. SAMSUN 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N

DOSYA NO : 2022/9 Esas
KARAR NO : 2022/484
Memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2022 tarihli ilamı ile 765 sayılı TCK'nın 342/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Avni ve Fatma oğlu, 14/12/1964 doğumlu, Ordu, Fatsa, Bacanak mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN BASRİ DERE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin tirajı Türkiye Geneli 50.000'in altında bulunan ulusal bir gazetede ve ayrıca elektronik ortamda bir defaya mahsus İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.01.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01974323