Tarım Arazileri’nde yeni dönem

Tarım Arazileri’nde yeni dönem

Tarımda verimli ve düşük maliyetli üretim yapılabilmesi için tarımsal araziler miras ya da satış yoluyla küçük parçlara bölünemeyecek

A+A-

Tarım arazilerinin toplulaştırılmasını, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişikliği öngören 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 Mayıs 2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artık tarım arazileri miras yoluyla bölünmeyecek

Samsun’da 21 500 hektar alanda Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projeleri kapsamında çalışmalarımız sürmektedir. Ancak Arazi Toplulaştırma Projeleri, proje sonrasında tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini engelleyememektedir. Miras yoluyla bölünen tarım arazileri bir ailenin geçimini sağlayamayacak küçüklüğe eriştiğinde ise iç göç, sahipsiz ve boş kalan tarım alanları ile tarımsal üretimde azalma kaçınılmaz oluyor. Artan nüfusun gıda talebini karşılayabilmek için tarımsal üretimi artırmak hedef olmalıdır. Tarım arazilerinin toplulaştırılmasını sağlamayı, tarımsal üretimi ve kalkınmayı artırmayı amaçlayan 6537 sayılı kanun TBMM'den geçerek, 15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BÖLÜNEMEZ EŞYA NİTELİĞİ KAZANMIŞ OLACAK

Kanuna göre; asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenecek. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olacak. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemeyecek. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilecek. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyecek, hisselendirilemeyecek.

Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamayacak. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilecek.

MÜLKİYETİN DEVRİ ESAS OLACAK

Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esas olacak. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanacak.

SATIŞA HÂKİM KARAR VERECEK

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Bu durumda hâkim yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetini;

Tarımsal gelir değeri üzerinden ehil mirasçıya devrine, Birden çok ehil mirasçı olması halinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya devrine, Ehil mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasında en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, Birden fazla ehil mirasçı olması ve mirasçılardan birinin miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, mirasçının mevcut arazilerini yeter gelirli tarımsal araziye ulaştırmak için bu mirasçıya devrine, Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde hâkim satışına karar verebilir.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, Sulh Hukuk Hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetini kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

ÖNALIM HAKKI

Ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir. Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır

EHİL MİRASÇI BAKANLIKÇA BELİRLENECEK

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

TARIMSAL ARAZİLERİ TOPLULAŞTIRABİLECEK

Bakanlık, gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilecek veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilecek.

Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
" data-colorscheme="light">